ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ DATAMEDIA
2307 αναγνώστες
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009
20:31

- DATAMEDIA A.E

 

Αφιέρωμα στην ιστορική εταιρεία την DATAMEDIA για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι . . .

 

2000 : Σημαντικό έργο στην τουρκική τράπεζα Yapi Krd. Σχέδια για αρχική επένδυση στην Τουρκία 4 εκ. US$ που στην επόμενη τριετία θα αποδώσει έσοδα 30-50 εκατ. US$. Εκτίναξη Τζίρου 6,7 δις δρχ. 1999 και EBT 4 δις δρχ. (όμως 4 δις δρχ. ήταν από κερδοσκοπία – χρηματοοικονομικές πράξεις). Εκτίμηση για το 2000 τζίρος πάνω από 10 δις δρχ. και κέρδη 3,8 δις δρχ. Αρκετές συνεντεύξεις του CEO Α. Ζερβού σε περιοδικά και εφημερίδες.

 

2001 : Σημαντικές διακρίσεις για την DATAMEDIA βραβεία – ΄΄ Με μια σημαντική, παγκόσμια διάκριση ξεκίνησε η φετινή χρονιά, η εταιρία βραβεύτηκε για τα αποτελέσματα που πέτυχε το 2000, από την κορυφαί US co την FileNet (κλάδος Integrated Document Management) συγκεκριμένα απένειμε στην εταιρία για 3η συνεχόμενη χρονιά το βραβείο ‘’Million Dollar Club’’ αφού στα συγκεκριμένα προϊόντα πέτυχε τζίρο πάνω από 1 εκατ. US$. Η επιτυχία θεωρείται πολύ σημαντική, αφού παρόμοια διάκριση πέτυχαν μόνο 24 εταιρίες παγκοσμίως.

Συμφωνία με την ΦΑΓΕ για προμήθεια εξοπλισμού των φορητών υπολογιστών που λειτουργούν στα φορτηγά για τα γάλατα.

 

2002 : Συγχώνευση των δραστηριοτήτων της με τη Barkod A.S προxωρά η θυγατρική εταιρεία της Datamedia στην Tουρκία η Porcan Bilgisayar.

Ανακάλυψη μαύρης τρύπας στον ισολογισμός της θυγατρικής στην Τουρκία Porcan Bilisim Holding AS έκτακτη ζημία 1,1 εκατ. US$. Μείωση τζίρου 12 εκατ. € από 22 εκατ. € το 2000. Επιβάρυνση με έκτακτα έξοδα 5,6 εκατ. €. Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 19.818.944 € και μακροπρόθεσμες 767.075. Στα τέλη του 2002 η εταιρεία απασχολούσε 109 άτομα.

 

2003 : Ταχύτατες εξελίξεις :

13/2/03 Κλείσιμο της 40 % θυγατρικής ΠΛΕΙΑΣ (πρόβλεψη το 2002 για επισφάλεια απαίτησης από την ΠΛΕΙΑΣ 1 εκατ. €.

5/3/03 Πώληση του 15 % στην Tirana Bank της ΠΕΙΡΑΙΩΣ έναντι 2,1 εκατ. € εξολοκλήρου μείωση δανεισμού. Πώληση ακινήτου στο Μοσχάτο 2,5 εκατ. € (συγκεκριμένα sale and lease back).

8/3/03 Σε ανακοίνωσή της προς το ΧΑΑ η Datamedia αναφέρει ότι η αύξηση των ζημιών της οφείλεται στη διενέργεια προβλέψεων, οι οποίες αφορούν απαξίωση αποθεμάτων ύψους 1.700,0 χιλ. ευρώ, επισφάλεια απαίτησης από τη θυγατρική εταιρία Πλειας Α.Ε. ύψους 1.050,0 χιλ. ευρώ και στην πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχής στην ίδια θυγατρική ύψους 747,0 χιλ. ευρώ. Επίσης οφείλεται σε συναλλαγματικές διαφορές ύψους 2.107,0 χιλ. ευρώ και, στην κατά 100% απόσβεση στην κλειόμενη χρήση, εξόδων ανάπτυξης λογισμικού προηγουμένων ετών ύψους 704,0 χιλ. ευρω. Σε ενοποιημένη βάση τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν επίσης με πρόβλεψη ζημίας από κατάπτωση εταιρικής εγγύησης της θυγατρικής εταιρίας Nexus Bilisim A.S. ύψους 1.200,0 χιλ. ευρώ περίπου. Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι βασικός παράγοντας μείωσης των μεγεθών τόσο της μητρικής όσο και του Ομίλου, εκτός των προβλέψεων που αναφέρονται παραπάνω, είναι η σημαντική κάμψη της ζήτησης στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά Πληροφορικής.

28/3/03 Άντε πείρε και έργο 155,000 ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

25/6/03 Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή.

4/7/03 Απόφαση για ΑΜΚ 5,5 εκατ. €.

7/8/03 Αναστολή διαπραγμάτευσης παραίτηση 5 μελών του ΔΣ λόγω του κινδύνου που πλέον υφίσταται να εκτεθούν σε προσωπικές ευθύνες έναντι των αρχών λόγω μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρά τις συνεχείς επαφές και την ενημέρωση της διοίκησης προς μετόχους της εταιρείας, χρηματοοικονομικούς φορείς και πιστωτικά ιδρύματα, διαπιστώθηκε απροθυμία προς επένδυση στο κεφάλαιο της εταιρείας.

19/8/03 Στις τράπεζες εναποθέτει πλέον τις ελπίδες της για επιβίωση η Datamedia, η οποία ζητάει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της σε ρευστότητα και να εξασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας της. Η εταιρεία, η οποία παραμένει κλειστή λόγω των θερινών διακοπών έως τις 20 Αυγούστου.

1/9/03 Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1.9.2003 παρίσταντο μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 7,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι οποίοι είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα τις μετοχές τους έτσι ματαίωση της ΓΣ.

9/9/03 Επίσχεση εργασίας.

1/10/03 Απόλυση του συνόλου του προσωπικού.

14/10/03 Ένεση από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ και αποζημίωση των εργαζομένων.

 

2004 : Μέτοχοι της Datamedia παραπονέθηκαν έντονα την 11/8/2004 στην Ναυτεμπορική ότι δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε κάποιον υπεύθυνο για την ενημέρωσή τους, καθώς τα τηλέφωνα της εταιρείας ναι μεν λειτουργούν, ωστόσο κανείς δεν απαντά. Την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προθέσεων με τον επιχειρηματία κ. Ρ. Οντόνι, με αντικείμενο τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιό της. Το Συμφωνητικό προβλέπει την κάλυψη με προϋποθέσεις τυχόν αδιάθετου μέρους της ΑΜΚ της εταιρείας, έτσι ώστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 1892/1990, να εξασφαλιστούν τα αναγκαία κεφάλαια για τη συμφωνία με τους πιστωτές της. Την συμμετοχή των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς, ωστόσο, να δεσμεύεται για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών ή το χρόνο που αυτή θα πραγματοποιηθεί, ζητεί με σχετική ανακοίνωσή της. Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση που στάλθηκε προς το Χ.Α., η Datamedia ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.898.240 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων, με ακύρωση 9.660.800 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία.

 

2005 : Αποτυχία της ΑΜΚ συγκεντρώθηκαν 489.619 ευρώ από τα 2.550.000 που ήταν το ελάχιστο ποσό της αύξησης. Ο κύριος Οντόνι έκανε πίσω. Επιστροφή των χρημάτων στους μετόχους. Πρόστιμα σε στελέχη από την ΕΚ  γιατί ‘’ προέβησαν σε πωλήσεις μετοχών γνωρίζοντας τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η εταιρεία και η οποία προκάλεσε την παραίτηση του δ.σ. Το ύψος των επιβληθέντων προστίμων είναι σε συνάρτηση με τα οφέλη που προέκυψαν από τις επίμαχες συναλλαγές. Για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά εμπλεκομένων προσώπων.’’

 

Καμπάνες στα στελέχη της Datanedia Α.Ε.

 

΄΄Την επιβολή προστίμων ύψους 7.290 ευρώ στον κ. Φίλιππο Λέμη και 17.195 ευρώ στον κ. Φαλαγγίτη Σπύρο, στελέχη της Datamedia Α.Ε., για κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης κατά τη διενέργεια συναλλαγών σε μετοχές της εταιρίας Datamedia επέβαλε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη σημερινή του συνεδρίαση.

Οι ανωτέρω, όπως επισημαίνεται, προέβησαν σε πωλήσεις μετοχών γνωρίζοντας τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η εταιρία και η οποία προκάλεσε την παραίτηση του Δ.Σ. Σημειώνεται ότι το ύψος των επιβληθέντων προστίμων είναι σε συνάρτηση με τα οφέλη που προέκυψαν από τις επίμαχες συναλλαγές. Για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά εμπλεκομένων προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Datamedia βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από τις 7 Αυγούστου 2003, ύστερα από απόφαση του προέδρου του Χ.Α., για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού μετά την ομαδική παραίτηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου

 

όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα διαβάζουμε στην Καθημερινή (σε άρθρο του Γιάννη Παπαδογιάννη) τα εξής :

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι δύο κορυφαία στελέχη της Datamedia προχώρησαν λίγες εβδομάδες πριν από την παραίτηση των μελών του Δ.Σ και την αποκάλυψη της χρεοκοπίας της εταιρείας σε πωλήσεις μετοχών που είχαν στην κατοχή τους στο X.A.

O προϊστάμενος του Λογιστηρίου της εταιρείας κ. Σπύρος Φαλαγγίτης ανακοίνωσε στις 17 Iουλίου την πρόθεσή του να προχωρήσει στην πώληση 25.100 μετοχών της εταιρείας, ενώ ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας κ. Σταύρος Λιναρδάκης ρευστοποίησε επίσης 38.000 μετοχές. Tο αν κρύβεται εσωτερική πληροφόρηση πίσω από τις κινήσεις αυτές είναι δουλειά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ερευνήσει και να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό. Tο βέβαιο είναι ότι πολλοί -πάρα πολλοί- κερδοσκόπησαν γύρω από την εταιρεία και όπως μαθαίνω το πλέον ενδιαφέρον σκέλος της υπόθεσης δεν είναι τα... ψίχουλα των δύο παραπάνω στελεχών, αλλά οι... αφανείς ήρωες της κερδοσκοπίας που είναι «μεγάλα» ονόματα. Kαι μιλάμε για πολλά δισ. δρχ.

H υπόθεση πάντως θυμίζει λίγο λαβύρινθο, καθώς η Datamedia είναι πολυμετοχική εταιρεία με χιλιάδες μετόχους, κανέναν βασικό μέτοχο, και όπως είναι φυσικό τα ίχνη είναι πολλά και παραπλανούν.

Πάντως η μαζική παραίτηση των μελών του Δ.Σ. της Datamedia έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Παραιτήθηκαν καθώς υπήρχε κίνδυνος να εκτεθούν σε προσωπικές ευθύνες έναντι των αρχών εξαιτίας της τραγικής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Tώρα το πώς τροφοδοτούταν το χρηματιστηριακό παιχνίδι γύρω από τη μετοχή την ίδια ώρα που η εταιρεία οικονομικά κατέρρεε είναι επίσης ένα ενδιαφέρον ερώτημα που θα έπρεπε να απασχολεί την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς. Tις τελευταίες ημέρες η μετοχή αποκόμιζε εντυπωσιακά κέρδη, ενώ από τις αρχές Iουνίου μέχρι σήμερα η τιμή της μετοχής της Datamedia αναρριχήθηκε από τα 0,40 ευρώ στα 0,8 ευρώ και μάλιστα με αυξημένες συναλλαγές.

Aπό την πλευρά τους κύκλοι της διοίκησης που παραιτήθηκε υποστηρίζουν ότι η εταιρεία μπήκε στο X.A. χωρίς αύξηση κεφαλαίου και δημόσια εγγραφή, χωρίς δηλαδή να επενδύσει το ευρύ κοινό χρήματα. Αποδίδουν τα οικονομικά προβλήματα στη χρηματιστηριακή κρίση και τη μεγάλη πτώση των εργασιών στον κλάδο διαχείρισης αρχείων πληροφορικής. Υποστηρίζουν ακόμα ότι η καθαρή θέση της Datamedia παραμένει καθαρή, ενώ τονίζουν ότι την τελευταία περίοδο φάνηκε να δίνεται λύση με στρατηγικό επενδυτή, προοπτική που συνάντησε την άρνηση της Alpha Bank η οποία είναι και η πρώτη δανείστρια τράπεζα.

και τελικά η εκκαθάριση . . .

Ανακοίνωση της ΕΤΒΑ FINANCE Α.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 5864/30.06.2005 απόφαση του εφετείου Αθηνών, η εταιρεία DATAMEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση στα πλαίσια του άρθρου 46 του Ν. 1892/90, όπως ισχύει σήμερα και ορίσθηκε ως εκκαθαρίστρια η ΕΤΒΑ FINΑNCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Επισυνάπτουμε αντίγραφο της ως άνω εφετειακής απόφασης καθώς και της αρ. 5/18.10.2005 δήλωσης της εταιρείας μας περί αποδοχής του ορισμού της ως εκκαθαρίστριας. Η υπό εκκαθάριση εταιρεία δεν λειτουργεί, το δε προσωπικό της έχει απολυθεί από 16.9.2003. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, υποχρέωση του εκκαθαριστή είναι αποκλειστικά η εκποίηση, με τη διαδικασία των δημόσιων αναγκαστικών πλειστηριασμών, των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης στους πιστωτές βάσει των σχετικών πινάκων που συντάσσει η εκκαθαρίστρια.

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
11 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Διάφορες επενδυτικές ιδέες. Ελπίζουμε πως μπορούν να βοηθήσουν έναν νέο επενδυτή στην ερευνά του για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.Όλα τα παραπάνω άρθρα δεν αποτελούν πρόταση λήψης επενδυτικών θέσεων σε διάφορα προϊόντα ή μετοχές. Εξάλλου ο κίνδυνος διαφοροποίησης όλων των παραγόντων που αναφέρονται στο κάθε άρθρο είναι υψηλός. Η κάθε παρουσίαση είναι φωτογραφία διαφόρων μεγεθών και γεγονότων την χρονική στιγμή που παρουσιάζονται. Ο κάθε επενδυτής πρέπει μετά την ανάγνωση του άρθρου να συνεχίσει την ερεύνα του σε μεγαλύτερο βάθος.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις