ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
LEVERAGED ETFs (1)
1719 αναγνώστες
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009
14:22

 

Παρακάτω μια ανάλυση των Leveraged ETFsπου διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ.
 

 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : URR
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : EUR/US$
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του EUR ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : DRR
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : EUR/US$
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του US$ ενάντια στο EUR.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : DAG
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX –
OPTIMUM YIELD AGRICULTURE
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε σε αγροτικά προϊόντα όπως corn, wheat, soybean, sugar.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : AGA
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX –
OPTIMUM YIELD AGRICULTURE
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε σε αγροτικά προϊόντα όπως corn, wheat, soybean, sugar.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : BDD
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX –
OPTIMUM YIELD METALS
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε σε βιομηχανικά μέταλλα όπως aluminum, copper, zinc.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : BOM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX –
OPTIMUM YIELD METALS
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε σε βιομηχανικά μέταλλα όπως aluminum, copper, zinc.
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : DYY
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε σε εμπορεύματα / προϊόντα / Α΄ ύλες όπως wheat, corn, light sweet crude oil, heating oil, gold and aluminum.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : DEE
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε σε εμπορεύματα / προϊόντα / Α΄ ύλες όπως wheat, corn, light sweet crude oil, heating oil, gold and aluminum.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : DXO
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX - OIL
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση του πετρελαίου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : DTO
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX - OIL
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση του πετρελαίου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : DGP
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX – OPTIMUM YIELD COLD
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση του χρυσού.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : DZZ
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX – OPTIMUM YIELD COLD
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση του χρυσού.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UYM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν / εξορίσουν βασικά προϊόντα.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UGE
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. CONSUMER GOODS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν / εμπορεύονται καταναλωτικά αγαθά.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UCC
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. CONSUMER SERVICES INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που προσφέρουν υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UCD
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES – UBS COMMODITY INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε σε εμπορεύματα / προϊόντα / Α΄ ύλες όπως crude oil, copper, gold, natural gas, soybean, aluminum, corn κλπ.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UCO
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES – UBS CRUDE OIL
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στο crude oil.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : DDM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 30
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη του Dow Jones 30.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : ULE
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : EUR/US$
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του EUR ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UYG
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. FINANCIAL INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που ανήκουν στον χρηματοοικονομικό / τραπεζικό κλάδο.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UGL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : GOLD BULLION
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του χρυσού ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RXL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. HEALTH CARE INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UXI
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. INDUSTRIALS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : MVV
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P MIDCAP 400 INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση 400 μετοχών εισηγμένων στα χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και ανήκουν στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (μ.ο. capitalization +/- 1,50bil US$).
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : DIG
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES OIL & GAS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν / εξορίσουν / εμπορεύονται προϊόντα πετρελαίου & φυσικού αερίου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : QLD
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : NASDAQ 100
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών του δείκτη NASDAQ 100.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : URE
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που αναπτύσσουν / εκμεταλλεύονται ακίνητα στις Η.Π.Α.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UKF
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 GROWTH INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που διαπραγματεύονται με υψηλότερο P/BV και έχουν τα υψηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UVG
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 VALUE INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που διαπραγματεύονται με χαμηλότερο P/BV και έχουν τα χαμηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UWM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των 2.000 μικρότερων μετοχών του δείκτη RUSSELL 3000.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UKK
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 GROWTH INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των 2.000 μικρότερων μετοχών του δείκτη RUSSELL 3000 και διαπραγματεύονται με υψηλότερο P/BV και έχουν τα υψηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UKK
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 VALUE INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των 2.000 μικρότερων μετοχών του δείκτη RUSSELL 3000 και διαπραγματεύονται με χαμηλότερο P/BV και έχουν τα χαμηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UKW
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL MID CAP GROWTH INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του δείκτη RUSSELL 1000 GROWTH INDEX και διαπραγματεύονται με υψηλότερο P/BV και έχουν τα υψηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UVU
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL MID CAP GROWTH INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του δείκτη RUSSELL 1000 GROWTH INDEX και διαπραγματεύονται με χαμηλότερο P/BV και έχουν τα χαμηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UVU
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P 500
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών του δείκτη S & P 500.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : DIG
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : AGQ
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : SILVER BULLION
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του ασημιού ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SAA
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SMALL CAP 600.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης του δείκτη S & P SMALL CAP 600.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : ROM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. TECHNOLOGY INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη DOW JONES U.S. TECHNOLOGY.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : LTL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : UPW
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη DOW JONES U.S. UTILITIES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : YCL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : YEN/US$
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του Yen ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SMN
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν / εξορίσουν βασικά προϊόντα.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SZK
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. CONSUMER GOODS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν / εμπορεύονται καταναλωτικά αγαθά.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SCC
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. CONSUMER SERVICES INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που προσφέρουν υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : CMD
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES – UBS COMMODITY INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε σε εμπορεύματα / προϊόντα / Α΄ ύλες όπως crude oil, copper, gold, natural gas, soybean, aluminum, corn κλπ.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SCO
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES – UBS CRUDE OIL
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στο crude oil.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : DXD
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. INDUSTRIALS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : EUO
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : EUR/US$
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του EUR ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SKF
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. FINANCIAL INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που ανήκουν στον χρηματοοικονομικό / τραπεζικό κλάδο.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : FXP
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : FTSE/XINHUA CHINA 25INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που είναι εισηγμένες στα κινέζικα χρηματιστήρια.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : GLL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : GOLD BULLION
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του χρυσού ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RXD
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. HEALTH CARE INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SIJ
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. INDUSTRIALS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : TBT
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : LEHMAN BROTHERS 20+ YEAR TREASURY INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση ομολόγων του αμερικάνικου δημοσίου με διάρκεια πάνω από 20 έτη.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : PST
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : LEHMAN BROTHERS 7-10 YEAR TREASURY INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση ομολόγων του αμερικάνικου δημοσίου με διάρκεια 7 με 10 έτη.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : MVV
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P MIDCAP 400 INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση 400 μετοχών εισηγμένων στα χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και ανήκουν στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (μ.ο. capitalization +/- 1,50bil US$).
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : EFU
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : MSCI EAFE ProSHARES
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών εισηγμένων στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, Αυστραλίας, Ασίας.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : EEV
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : MSCI EMERGING MARKETS INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών εισηγμένων στα χρηματιστήρια των αναδυόμενων αγορών.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : EEV
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : MSCI JAPAN INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : DUG
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES OIL & GAS INDEX
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που παράγουν / εξορίσουν / εμπορεύονται προϊόντα πετρελαίου & φυσικού αερίου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : QID
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : NASDAQ 100
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών του δείκτη NASDAQ 100.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : URE
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του πα100ραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που αναπτύσσουν / εκμεταλλεύονται ακίνητα στις Η.Π.Α.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SKF
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 GROWTH INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που διαπραγματεύονται με υψηλότερο P/BV και έχουν τα υψηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SJF
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 VALUE INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών που διαπραγματεύονται με χαμηλότερο P/BV και έχουν τα χαμηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : TWM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των 2.000 μικρότερων μετοχών του δείκτη RUSSELL 3000.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SKK
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 GROWTH INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των 2.000 μικρότερων μετοχών του δείκτη RUSSELL 3000 και διαπραγματεύονται με υψηλότερο P/BV και έχουν τα υψηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SJH
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 VALUE INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των 2.000 μικρότερων μετοχών του δείκτη RUSSELL 3000 και διαπραγματεύονται με χαμηλότερο P/BV και έχουν τα χαμηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SDK
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL MID CAP GROWTH INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του δείκτη RUSSELL 1000 GROWTH INDEX και διαπραγματεύονται με υψηλότερο P/BV και έχουν τα υψηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SJL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL MID CAP VALUE INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του δείκτη RUSSELL 1000 GROWTH INDEX και διαπραγματεύονται με χαμηλότερο P/BV και έχουν τα χαμηλότερα GROWTH VALUES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SDS
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P 500
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών του δείκτη S & P 500.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SSG
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : ZSL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : SILVER BULLION
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του ασημιού ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SDD
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SMALL CAP 600.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης του δείκτη S & P SMALL CAP 600.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : REW
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. TECHNOLOGY INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη DOW JONES U.S. TECHNOLOGY.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : TLL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : SDP
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη DOW JONES U.S. UTILITIES.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : YCS
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : YEN/US$
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του Yen ενάντια στο US$.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RRY
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των 2.000 μικρότερων μετοχών του δείκτη RUSSELL 3000.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RSU
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P 500
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών του δείκτη S & P 500.
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RMM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P MIDCAP 400.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του δείκτη S & P MIDCAP 400.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : REA
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SELECT SECTOR ENERGY.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών του ενεργειακού κλάδου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RFL
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SELECT SECTOR FINANCIAL.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών του χρηματοοικονομικού κλάδου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RHM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SELECT SECTOR HEALTH CARE.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών κλάδου υγείας.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RTG
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SELECT SECTOR TECHNOLOGY.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RRZ
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των 2.000 μικρότερων μετοχών του δείκτη RUSSELL 3000.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RSW
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P 500
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση μετοχών του δείκτη S & P 500.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RMM
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P MIDCAP 400.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του δείκτη S & P MIDCAP 400.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : REC
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SELECT SECTOR ENERGY.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών του ενεργειακού κλάδου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RFN
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SELECT SECTOR FINANCIAL.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών του χρηματοοικονομικού κλάδου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RHO
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SELECT SECTOR HEALTH CARE.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών κλάδου υγείας.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : AMEX
SYMBOL : RTW
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΗΣ : S & P SELECT SECTOR TECHNOLOGY.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ2 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του παραπάνω δείκτη που βασίζετε στην απόδοση των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : ERY
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΊΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 ENERGY INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ3 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του RUSSELL 1000 ENERGY INDEX.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : ERX
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΊΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 ENERGY INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ3 η ημερήσια απόδοση του RUSSELL 1000 ENERGY INDEX.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : FAZ
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΊΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 FINANCIALS INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ3 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του RUSSELL 1000 FINANCIALS INDEX.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : FAS
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΊΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 FINANCIALS INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ3 η ημερήσια απόδοση του RUSSELL 1000 FINANCIALS INDEX.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : BGZ
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΊΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ3 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του RUSSELL 1000 INDEX.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : BGU
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΊΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 1000 INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ3 η ημερήσια απόδοση του RUSSELL 1000 INDEX.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : TZA
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΊΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ3 η αντίθετη ημερήσια απόδοση του RUSSELL 2000 INDEX.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ : NYSE
SYMBOL : TNA
ΔΕΙΚΤΗΣ / ΠΡΟΊΟΝ ΒΑΣΗΣ : RUSSELL 2000 INDEX.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ : Χ3 η ημερήσια απόδοση του RUSSELL 2000 INDEX.
 

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
15 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Διάφορες επενδυτικές ιδέες. Ελπίζουμε πως μπορούν να βοηθήσουν έναν νέο επενδυτή στην ερευνά του για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.Όλα τα παραπάνω άρθρα δεν αποτελούν πρόταση λήψης επενδυτικών θέσεων σε διάφορα προϊόντα ή μετοχές. Εξάλλου ο κίνδυνος διαφοροποίησης όλων των παραγόντων που αναφέρονται στο κάθε άρθρο είναι υψηλός. Η κάθε παρουσίαση είναι φωτογραφία διαφόρων μεγεθών και γεγονότων την χρονική στιγμή που παρουσιάζονται. Ο κάθε επενδυτής πρέπει μετά την ανάγνωση του άρθρου να συνεχίσει την ερεύνα του σε μεγαλύτερο βάθος.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις